Xian Museum
Xinjiang Uygur Au...
The Tomb of Concu...
Great Mosque
Forest of Stelae ...
Yili Lavender Pla...
Defachang Restaurant
Dufu Memorial Temple
Karez
Huaqing Pool
Famen Temple
The Grape Gorge
Yili Fruit Valley...
Jiaohe Ancient City
Zhongnan Mountain...
The Ancient City ...
Tang Paradise
Tang Dynasty Sing...
City Wall
Yulin Grottoes, t...
Qing Mu Chuan Anc...
The Flaming Mountain
The Big Wild Goos...
Mogao Grottoes
Qian Mausoleum
Eight Immortals T...
Tuwa Village Trav...
Narat Grassland F...
Kizil Thousand-Bu...
Southern Mosque
Tang Dynasty Thea...
The Bell and the ...
What is fun in Ch...
Huashan Mountain
Tartar Mosque
Turpan Museum
Xinjiang Regional...
Guanzhong Academy
Muslim Street(Hui...
Astana Ancient Gr...
Emperor Qin Shihu...
Urumqi Nanshan Pa...
The Thousand-Budd...
Xinjiang Internat...
Shaanxi History M...
Sayram Lake, a Bl...
Southern Pastures
Red Hill
Top Shopping Mall...
Banpo Neolithic V...
Singing Sand Moun...
Stone Gate at Bao...
Urumqi Red Hill
Terra-Cotta Warriors
Han and Tang Dyna...
The Small Wild Go...
Yili Apricot Valley
Heavenly Lake
Mount Lishan
Dunhuang Yardang ...
Kanas Nature Reserve